• Εξειδικευμένα συνεργεία εγκατάστασης με πλήρη εξοπλισμό εργαλείων και οχημάτων.
  • Παντός τύπου εγκαταστάσεις και ειδικές εφαρμογές π.χ. Ανελκυστήρας με λειτουργία Σαββάτου, Τελεφερίκ, ειδικές κατασκευές σε κέντρα διασκεδάσεως  κ.ά.
  • Κυλιόμενες κλίμακες και διάδρομοι.
  • Το τμήμα εγκαταστάσεων υποστηρίζει και την κατασκευή φρεατίων με μεταλλικό σκελετό και την κάλυψη αυτών με τις κατάλληλες ανά περίπτωση επιφάνειες, ενώ αναλαμβάνει και συγκεκριμένες οικοδομικές εργασίες κατόπιν συμφωνίας.
  • Διατίθεται εξειδικευμένος εξοπλισμός γεώτρησης για γεωτρήσεις μέχρι και 13 μέτρα για εγκαταστάσεις υδραυλικών ανελκυστήρων με φυτευτά έμβολα με δυνατότητα διάτρησης βράχου.