• Πέραν της μηνιαίας συντήρησης και των τακτικών γενικών ελέγχων, οι βλάβες που χρήζουν επισκευής, μελετώνται από το ειδικό τμήμα της εταιρείας και επισκευάζονται άμεσα με υψηλής ποιότητας υλικά και εγγύηση καλής λειτουργίας.
  • Οι δραστηριότητες του τμήματος επισκευών επεκτείνονται στην ανακατασκευή και τον εκσυγχρονισμό των παλαιών εγκαταστάσεων.
  • Εξειδικευμένα συνεργεία επισκευής με πλήρη εξοπλισμό εργαλείων και οχημάτων.