• Κύριος σκοπός του τμήματος συντηρήσεων είναι η απόλυτη ασφάλεια στη λειτουργία των εγκαταστάσεών μας, το ολοκληρωμένο service, η εφαρμογή της συνεχώς αναπτυσσόμενης τεχνολογίας, η αισθητική και η αξιοπιστία των κατασκευών μας. Με την ανάληψη της συντήρησης κάθε έργου και αφού εξετασθούν οι ιδιαιτερότητές του, η εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών συντήρησης είναι υπεύθυνη για την ασφαλή και την ορθή λειτουργία του ανελκυστήρα.
  • Συντηρούμενοι ανελκυστήρες, κυλιόμενες κλίμακες και διαδρόμους.
  • Χρήση barcode για τον έλεγχο των συνεργείων συντήρησης στους χρόνους εκτέλεσης και συντήρησης βλαβών.
  • Πλήρως εξοπλισμένα συνεργεία με οχήματα και εργαλεία.